Trong tự nhiên, con đường hình thành loài nhanh nhất là con đường:

A.

Lai xa kèm đa bội hóa.

B.

Sinh thái.

C.

Địa lí.

D.

Lai khác dòng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...