Trong tự nhiên, con đường hình thành loài nhanh nhất là con đường:

A.

Lai xa kèm đa bội hóa.

B.

Sinh thái.

C.

Địa lí.

D.

Lai khác dòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lai xa kèm đa bội hóa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...