Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt quả cầu mang điện ở gần đầu của một

A.

thanh kim loại trung hòa điện.

B.

thanh kim loại mang điện dương.

C.

thanh kim loại mang điện âm.

D.

thanh nhựa trung hòa điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thanh nhựa trung hòa điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...