Trong trường hợp hai bên nam nữ đăng ký kết hôn không đúng cơ quan có thẩm quyền thì:

A.

giấy chứng nhận kết hôn bị Tòa án thu hồi và hủy bỏ.

B.

vẫn công nhận quan hệ hôn nhân của cả hai.

C.

Ủy ban Nhân dân xã cấp lại giấy chứng nhận kết hôn mới.

D.

một hoặc hai bên nam nữ yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận kết hôn mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

giấy chứng nhận kết hôn bị Tòa án thu hồi và hủy bỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...