Trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật thì ai trong những người dưới đây có quyền ra lệnh bắt và giam giữ người?

A.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp
B.Những người có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát, tòa án.
C.Cán bộ, công chức đang thi hành công vụ.
D.Cán bộ các cơ quan công an.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...