Trong tổng hợp prôtêin. tARN có vai trò:

A.

Vận chuyển các nuclêotit tham gia vào quá trình giải mã

B.

Vận chuyên các tiêu phân nhỏ của ribôxôm

C.

Gắn với axitamin trong môi trường nội bào

D.

Vận chuyển axitamin đặc trưng đến riboxom và đối mã di truyền

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong tổng hợp prôtêin, tARN có vai trò vận chuyển axitamin đặc trưng đến riboxom và đối mã di truyền. 

Vậy đáp án là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...