Trong tình trạng di dân tự phát thời gian gần đây đã dẫn đến hệ quả gì?

A.

Phân bổ kịp thời nguồn lao động.

B.

Khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên.

C.

Chính phủ giảm chi phí cho giải quyết việc làm.

D.

Suy giảm quá nhanh về tài nguyên và môi trường.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...