Trong thực tế, người ta dùng glucozơ để tráng gương, ruột phích thay vì dùng anđehit. Đó là do:

A.

Glucozơ rẻ tiền hơn các anđehit.

B.

Glucozơ không có độc tính như các anđehit.

C.

Cũng một số mol như nhau, glucozơ tạo ra một lượng bạc nhiều hơn so với dùng các anđehit khác.

D.

Glucozơ tan tốt trong nước còn các anđehit không tan trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Glucozơ không có độc tính như các anđehit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...