Trong thu - đông 1953 - 1954, Nava dự định tiến công chiến lược để bình định khu vực nào?

A.

Khu vực Trung Bộ.

B.

Khu vực Nam Đông Dương

C.

Khu vực Nam Bộ.

D.

Khu vực Trung Bộ và Nam Đông Dương

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...