Trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1993, đảng nào cầm quyền ở Nhật Bản?

A.

Đảng Dân chủ Tự do.

B.

Đảng Cộng sản Nhật Bản.

C.

Đảng xã hội dân chủ.

D.

Đảng Komei (Công minh).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đảng Dân chủ Tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...