Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa thời nào? 

A.

Thời nhà Triệu 

B.

Thời nhà Hán

C.

Thời nhà Hán, Đường

D.

Thời nhà Tống, Đường 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thời nhà Hán, Đường

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...