Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, Nếu ta tăng khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp lên 2 lần thì khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ:

A.

Giảm 3 lần. 

B.

Giảm 2 lần.

C.

Giảm 6 lần.

D.

Tăng 2 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giảm 2 lần.

Ta có: 

Do đó nếu ta tăng khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp lên 2 lần thì khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ: giảm 2 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...