Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc đó bằng

A.

λ = 0,5625 μm.

B.

λ = 0,7778 μm.

C.

λ = 0,8125 μm.

D.

λ = 0,6000 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ = 0,5625 μm.

Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4: 4i=4,5 =>i=1,125mm

λ=aiD=5,625.10-7m=0,5625μm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...