Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1 S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1 m. Cho biết khoảng cách từ nguồn S đến màn chứa hai khe là L = 0,5 m. Nếu dịch chuyển nguồn sáng S dọc theo phương song song với hai khe một khoảng y = 15,75 mm. Hỏi vân sáng trung tâm dịch chuyển một khoảng bao nhiêu? Khi đó vân tại O (tâm màn) là vân sáng hay vân tối? Chọn đáp án đúng?

A.

Δx = 3,15 cm, ngược chiều với nguồn S, vân sáng.

B.

Δx = 31,5 cm, ngược chiều với nguồn S, vân sáng.

C.

Δx = 3,15 cm, ngược chiều với nguồn S, vân tối.

D.

Δx = 31,5 cm, ngược chiều với nguồn S, vân tối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Δx = 3,15 (cm), ngược chiều với nguồn S, vân sáng.

Xét hiệu đường đi: Δd = SS2M - SS1M = (d'2 − d'1) + (d2 − d1) = 

Đối với vân trung tâm ta có: k = 0 Δd = 0

= 0 x0 = = –3,15 (cm).

Như vậy, vân trung tâm dịch chuyển 3,15 (cm) ngược chiều với nguồn S.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...