Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển khe S song song với màn chứa hai khe S1S2 theo hướng từ S2 đến S1 thì hệ thống vân trên màn sẽ:

A.

Không đổi.

B.

Di chuyển trên màn cùng hướng với S.

C.

Di chuyển trên màn ngược hướng với S.

D.

Tăng khoảng cách giữa 2 vân sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Di chuyển trên màn ngược hướng với S.

Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển khe S song song với màn chứa hai khe S1S2 theo hướng từ S2 đến S1 thì hệ thống vân trên màn sẽ di chuyển trên màn ngược hướng với S.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...