Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là:

A.

8.

B.

9.

C.

11.

D.

13.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

9.

Ta có: 6i = 21,6 mm  i = 3,6 mm

Lập tỉ số:  = 4.3 = 4 + 0,3

Số vân sáng quan sát được trên màn: Ns = 4.2 + 1 = 9 (vân sáng).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...