Trong thí nghiệm Young (Iâng) ánh sáng dùng trong thí nghiệm là đơn sắc có bước sóng λ = 0,4 µm, khoảng cách giữa 2 khe a = 0,4 mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là:

A.

0,5 m.

B.

1 m.

C.

1,5 m.

D.

2 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,5 m.

Vị trí của vân sáng bậc 5 (k = 5) đối với vân trung tâm là:

xs5 = k = 0,5 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...