Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3 μm và λ2 =0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng S1 và S2 là a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa nguồn sáng S1 và S2 đến màn quan sát là 2 m. Vị trí của hai bức xạ trên có vân sáng trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng

A.

1 mm.

B.

2 mm.

C.

2,2 mm.

D.

1,3 mm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...