Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe 2 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 

A.

0,75 mm.

B.

2 mm.

C.

1 mm.

D.

0,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 mm.

Áp dụng công thức i =  = 10-3 m = 1 mm.

Khoảng cách giữa hai khe sáng liên tiếp bằng 1 khoảng vân và bằng 1 mm. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...