Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,2 (mm), khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp D = 1 (m). Nguồn S cách mặt phẳng chứa hai khe hẹp một đoạn d = 10 (cm). Nếu dịch chuyển nguồn S theo phương S1S2 về phía nguồn S2 một khoảng b = 2,5 (mm) thì độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn bằng:

A.

2,5 cm.

B.

1,5 cm.

C.

0,5 cm.

D.

2 cm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...