Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3.

Vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ:

x1 = x2  k1  k1λ1 = k1λ k1 =

Quy luật vị trí vân sáng trùng: x = 4.t.i1 = 3.t.i2 với i1 = 1,8 mm

Vì M và N nằm cùng phía với vân trung tâm:

OM ≤ x = 4.t.i≤ ON  0,76 ≤ t ≤ 3,1  t = 1, 2, 3.

Kết quả trên MN có 3 vân sáng trùng nhau của hai hệ vân hay có 3 vân sáng có màu giống màu vân trung tâm.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...