Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 1 m. Chiếu vào khe S hai bức xạ λ1 = 0,4 μm và λ2, với bức xạ thứ hai nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy có bức sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ thứ nhất thấy có một vân sáng của bức xạ thứ hai. Bức xạ thứ hai có bước sóng:

A.

0,654 μm.

B.

0,733 μm.

C.

0,533 μm.

D.

0,692 μm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...