Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng 600 nm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 4 ở cùng phía với vân sáng trung tâm là

A.

2,5 mm.

B.

2 mm.

C.

3,5 mm.

D.

3 mm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...