Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu dời màn ra xa thêm 0,5 m thì khoảng vân tăng thêm 0,11 mm. Bước sóng sử dụng trong thí nghiệm bằng

A.

0,54 μm.

B.

0,44 μm.

C.

0,62 μm.

D.

0,38 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,44 μm.

Ta có i1; i2

 i2 - i1   λ =  = 0,44.10-6 m = 0,44 μm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...