Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 4 mm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một đoạn:

A.

1,4 mm.

B.

2,4 mm.

C.

2,2 mm.

D.

3,2 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,4 mm.

- Khoảng cách giữa 6 vân liên tiếp bằng 5i  i =  = 0,8 mm.

- Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một đoạn: x = 3i = 2,4 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...