Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 4 mm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một đoạn:

A.

1,4 mm.

B.

2,4 mm.

C.

2,2 mm.

D.

3,2 mm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...