Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2m. Các bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3 mm là:

A.

0,75 μm và 0,5 μm.

B.

0,55 μm và 0,45 μm.

C.

0,7 μm và 0,35 μm.

D.

0,75 μm và 0,65 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,75 μm và 0,5 μm.

Vị trí cân bằng được xác định:

   (1)

Theo đầu bài: 0,38μm ≤ λ ≤ 0,76 μm.

  1,97 ≤ k ≤ 3,95

Mặt khác   k = 2,3. Vậy tại thời điểm cách vân sáng trung tâm một đoạn 3 mm có 2 bức xạ cho vân sáng. Các bức xạ đó là: 

Thay k = 2 vào (1) ta được: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...