Trong thí nghiệm Y-âng, người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1,5 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 3 m. Những bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân sáng trung tâm một đoạn 6 mm là:

A.

0,677 μm; 0,595 μm; 0,472 μm và 0,464 μm.

B.

0,687 μm; 0,575 μm; 0,482 μm và 0,430 μm.

C.

0,677 μm; 0,555 μm; 0,472 μm và 0,410 μm.

D.

0,667 μm; 0,545 μm; 0,462 μm và 0,400 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,667 μm; 0,545 μm; 0,462 μm và 0,400 μm.

Vị trí vân tối được xác định: 

Theo đầu bài: 0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm. 

  3,5 ≤ k ≤ 7,4.

Mặt khác   k = 4, 5, 6, 7. Vậy tại điểm cách vân sáng trung tâm một đoạn 6 mm có 4 bức xạ cho vân tối. Thay các giá trị của k vào (1) ta được.

Với k = 4  λ =  = 0,667 μm.

Với k = 5  λ =  = 0,545 μm.

Với k = 6  λ =  = 0,462 μm.

Với k = 7  λ =  = 0,400 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...