Trong thí nghiệm với khe Young, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 2 mm, cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng 1,2 m. Nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách OA từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó là

A.

OA = 1,98 mm.

B.

OA = 1,98 μm.

C.

OA = 1,45 mm.

D.

OA= 1,45 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

OA = 1,98 mm.

Với bức xạ đỏ, λ1 = 0,66 μm và i1 = = 0,396 mm.

Với bức xạ lục, λ2 = 0,55 μm và i2 = = 0,33 mm.

Vân chính giữa ứng với k = 0 là chung cho cả hai bức xạ có màu vàng da cam. Vân đầu tiên cùng màu với vân này ở tại điểm A cách tâm O của vân chính giữa một khoảng x = OA sao cho: x = h1 i1 = k2 i2 hay 0,396 k1 = 0,33 k2. Với k1, k2  là hai số nguyên. ta có 6 k1 = 5k2.

Vậy giá trị nhỏ nhất của k1 là 5, tức là:

OA = 0,396 . 5 = 1,98 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...