Trong thí nghiệm với khe Young, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 2 mm, cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng 1,2 m. Nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách i1 giữa hai vân sáng màu đỏ (λ1) và khoảng cách i2 giữa hai vân sáng màu lục (λ2) là

A.

i1= 0,396 mm; i2 = 0,33 mm.

B.

i1= 0,33 mm; i2 = 0,396 mm.

C.

i1= 0,396 μm; i2 = 0,33 μm.

D.

i1= 0,33 μm; i2 = 0,396 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

i1= 0,396 mm; i2 = 0,33 mm.

Với bức xạ đỏ, λ1 = 0,66 μm và i1 = = 0,396 mm.

Với bức xạ lục, λ2 = 0,55 μm và i2 = = 0,33 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...