Trong thí nghiệm với hai khe Young, hai khe hẹp F1, F2 đặt cách nhau một khoảng 1,2 m. Màn được đặt cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng nguồn phát ra là 546 nm. Tại hai điểm M1, M2 lần lượt cách vân chính giữa 1,07 mm và 0,91 mm có vân sáng hay vân tốì, là vân thứ mấy kể từ vân trung tâm ?

A.

Tại M1 có vân sáng thứ 1 và tại M2 có vân tối thứ 1.

B.

Tại M1 có vân sáng thứ 2 và tại M2 có vân tối thứ 2.

C.

Tại M1 có vân sáng thứ 3 và tại Mz có vân tối thứ 3.

D.

Tại M2 có vân sáng thứ 4 và tại M1 có vân tối thứ 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tại M1 có vân sáng thứ 3 và tại Mz có vân tối thứ 3.

i = = 364 . 10-3 mm.

Tại M1 gần như có vân sáng thứ ba.

Tại M2: x2 = 0,91 mm = 2,5 i =  i

Vậy tại M2 có vân tối thứ ba.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...