Trong thí nghiệm với hai khe lâng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 1,2 mm, các vân quan sát qua kính lúp, tiêu cự f =  4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai văn sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm. Bước sóng của bức xạ là

A.

λ = 0,25 μm.

B.

λ = 0,5 mm.

C.

λ = 0,5 μm.

D.

λ = 0,25 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

λ = 0,5 μm.

Khoảng cách từ hai khe tới mặt phẳng của các vân: D = L - f = 0,36 m. Vậy bước sóng của bức xạ là: λ = = 0,5 μm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...