** Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm.

Số điểm dao động cực đại và vị trí các điểm cực đại trên đoạn S1S2 là:

A.

–5 < k < 5 (9 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 2, 1 (cm).

B.

–5 < k < 6 (10 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 8, 2, 1 (cm).

C.

–5 < k < 7 (11 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 8, 8, 2, 1 (cm).

D.

–4 < k < 4 (7 giá trị); d1 = 5, 6, 2, 1 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...