Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 và λ2 và λ= 0,5 µm. Trên màn quan sát (E) thấy vân sáng bậc 12 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1. Vân sáng có màu giống màu vân trung tâm gần vân sáng trung tâm nhất ứng với vân sáng:

A.

Bậc 4 với bức xạ λ2, bậc 3 ứng với bức xạ λ1.

B.

Bậc 6 với bức xạ λ2, bậc 4 với bức xạ λ1.

C.

Bậc 6 với bức xạ λ2, bậc 5 với bức xạ λ1.

D.

Bậc 10 với bức xạ λ2, bậc 6 với bức xạ λ1.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...