Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe hẹp cách nhau 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn hứng vân là 1,5 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,75 µm. Đặt một bản mặt song song dày 1 µm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,62 chắn giữa khe S1 và màn. Ta thấy hệ thống vân trên màn sẽ dời chỗ một khoảng là:

A.

1,5mm.

B.

3mm.

C.

1,86mm.

D.

0,3mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,86mm.

Hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn về phía S1 một khoảng:

x0 = 1,86 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...