Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1 mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600 nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M có x = 2,4 mm là:

A.

1 vân tối.

B.

Vân sáng bậc 2.

C.

Vân sáng bậc 3.

D.

Không có vân nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vân sáng bậc 2.

Khoảng vân: i =  = 1,2 (mm)

Lập tỉ số:  = 2

Do đó M là vân sáng bậc 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...