Trong thí nghiệm khe Young với D = 1,5 (m) và a = 2 (mm), khoảng cách từ vân trung tâm đến vân kế tiếp là 0,25 (mm). Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A.

λ = 0,05 μm.

B.

λ = 0,75 μm.

C.

λ = 0,4 μm.

D.

λ = 0,66 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ = 0,66 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...