Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m; bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là:

A.

19.

B.

17.

C.

15.

D.

21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

17.

Khoảng vân: i =  = 1,5 (mm)

Số vân sáng và số vân tối có trong miền giao thoa:

Ns= 2 + 1 = 2 + 1 = 2[4,176] + 1 = 9 (vân).

N= 2 = 2 = 2[4,667] = 8 (vân).

Vậy tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là: 9 + 8 = 17 (vân).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...