Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau AB = 8 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2 cm. Trên đường thẳng $\left( \Delta \right)$ song song với AB và cách AB một khoảng là 2 cm, khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của $\left( \Delta \right)$ với đường trung trực của AB đến điểm M dao động với biên độ cực tiểu là:

A. 0,43 cm.
B. 0,5 cm.
C. 0,56 cm.
D. 0,64 cm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...