Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1, S2 cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình u= u2 = Acos(ωt). Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn này tạo ra là λ = 4(cm). Trên mặt nước, xét một vân giao thoa cực đại gần đường trung trực của S1S2 nhất; số điểm dao động cùng pha với S1,S2 nằm trên vân này và thuộc hình tròn đường kính S1S2 là:

A.

5.

B.

4.

C.

3.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1

+ Điều kiện để một điểm M dao động cực đại và cùng pha với nguồn: img2 với k và n cùng chẵn hoặc cùng lẽ.

+ M gần trung trực nhất img3, để M nằm trong nửa đường tròn thì img4. + Với img5 

+ Thay vào (1), ta tìm được img6, chọn 5, 7 (cùng lẻ vì img7), với img8 ứng với điểm nằm trên img9 trong đường tròn có 3 điểm cực đại, cùng pha với nguồn và nằm trên dãy img10  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...