Trong thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, khoảng cách hai khe α = 0,5 mm. Khoảng cách hai khe tới màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n = . Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là:

A.

0,35 mm.

B.

0,45 mm.

C.

0,667 mm.

D.

0,375 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,375 mm.

Khoảng vân khi đặt trong không khí: i = 

Khoảng vân khi đặt trong nước: i' = 

Theo bài ra ta có: i' = i    α' =  = 0,375 (mm).

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...