Trong thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, khoảng cách hai khe α = 0,5 mm. Khoảng cách hai khe tới màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n = . Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là:

A.

0,35 mm.

B.

0,45 mm.

C.

0,667 mm.

D.

0,375 mm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...