Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8 mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ tư bằng:

A.

3,2 mm.

B.

3,6 mm.

C.

3 mm.

D.

4 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,6 mm.

Ta có: i =  = 1,2 (mm)

Vị trí vân tối thứ tư là: xT4 = (2k' + 1) = (2k' + 1) với k' = 3

 xT4 = 7. (mm) = 4,2 (mm)

Vị trí vân tối thứ nhất ứng với k' = 0 xT1 = 1. = 0,6 (mm)

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân tối này là:

ΔxT = 4,2 - 0,6 = 3,6 (mm).

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...