Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 là 0,6 mm (Hai vân này ở cùng phía của vân sáng trung tâm). Khoảng cách giữa vân sáng bậc ba với vân tối thứ 5 là:

A.

1,8 mm.

B.

1,6 mm.

C.

2 mm.

D.

1,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,8 mm.

Vị trí vân sáng bậc hai là: xS2 = kλ = 2i (với k = 2).

Vị trí vân tối thứ ba là:

xT3 = (2k' + 1) = 2i (với k' = 2)

 xT3 = 5. = 2,5i

Khoảng cách hai vân này là

Δx = 2,5i - 2i = 0,5i  0,5i = 0,6 (mm)  i = 1,2 (mm)

Vân sáng bậc ba có tọa độ là: xS3 = 3i.

Vân tối thứ năm có tọa độ là: xT5 = (2.4 + 1) = 4,5i.

Khoảng cách hai vân này là: Δx' = 4,5i - 3i = 1,5i = 1,5.1,2 = 1,8 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...