Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 là 0,6 mm (Hai vân này ở cùng phía của vân sáng trung tâm). Khoảng cách giữa vân sáng bậc ba với vân tối thứ 5 là:

A.

1,8 mm.

B.

1,6 mm.

C.

2 mm.

D.

1,5 mm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...