Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng; khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc (có bước sóng λ = 0,50 μm khi truyền trong chân không). Nếu thực hiện giao thoa trong nước có chiết suất n =  thì khoảng vân có giá trị là:

A.

1,5 mm.

B.

2,5 mm.

C.

1,8 mm.

D.

2 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,5 mm.

Ở trong nước, tốc độ truyền của ánh sáng là v =  (c là tốc độ truyền của ánh sáng trong chân không). Kí hiệu λ và λn là bước sóng đo được trong chân không và đo được ở trong môi trường chiết suất n, ta có: λn =  . Gọi in là khoảng vân đo được trong môi trường chiết suất n, ta có:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...