Trong thí nghiệm giao thoa ánh sảng của Y-âng có $a=1$ mm; $D=1\,\,m$; ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng từ $0,4\,\,\mu m$ đến $0,75\,\,\mu m$. Tại điểm M cách vân trung tâm 5 mm có mấy quang phổ chồng lên nhau:

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 7.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...