Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Cho biết S1S2 = a = 1 mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn E là 2 m, bước sóng ánh sáng là λ = 0,5 µm ; x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm):

2. Để M nằm tại vân tối thứ 4 thì phải có:

A.

xM = 2,5 mm.

B.

xM = 4,5 mm. 

C.

xM = 4 mm.

D.

xM = 3,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

xM = 3,5 mm.

M nằm tại vân tối thứ 4 ( k = 3), ta có: xM = (2.3 +1) = 3,5i = 3,5mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...