Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 4 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D = 2 m. Trên màn quan sát thấy hai vân sáng bậc 5 ở hai bên vân sáng trung tâm cách nhau 3 mm. Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm trên có bước sóng là: 

A.

0,52 µm. 

B.

0,56 µm.

C.

0,66 µm.

D.

0,60 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,60 µm.

Tọa độ vân sáng bậc 5 ở một bên của vân sáng trung tâm là:

xS5 =  (mm) = 1,5 (mm); xS5 = kλ 

 1,5.10-3 = 5.λ  λ =  = 0,6.10-6 = 0,60 (µm)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...