Trong thập niên 90, Mĩ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác bằng cách nào?

A.

Sử dụng lực lượng quân sự.

B.

Thông qua viện trợ kinh tế.

C.

Sử dụng khẩu hiệu “dân chủ”.

D.

Các biện pháp ngoại giao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sử dụng khẩu hiệu “dân chủ”.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...