Trong thành phần của dầu gội đầu thường có một số este. Vai trò của các este này là:

A.

Tạo màu sắc hấp dẫn.

B.

Làm giảm thành phần của dầu gội.

C.

Tăng khả năng làm sạch của dầu gội.

D.

Tạo hương thơm mát, dễ chịu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lý của este: Các este thường có mùi thơm dễ chịu do đó được sử dụng để tạo mùi hương.

Hướng dẫn giải: Vai trò của các este trong dầu gội là tạo hương thơm mát, dễ chịu.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...