Trong tế bào vi khuẩn, ribôxôm thực hiện chức năng nào sau đây?

A.

Hấp thu các chất dinh dưỡng cho tế bào.

B.

Tổng hợp prôtêin cho tế bào.

C.

Giúp trao đổi chất giữa tế bào và môi trường sống.

D.

Hấp thu các chất dinh dưỡng cho tế bào và tổng hợp prôtêin cho tế bào, giúp trao đổi chất giữa tế bào và môi trường sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tổng hợp prôtêin cho tế bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...