Trong tế bào sinh vật nguyên sinh chứa bao nhiêu thể Gôngi?

A.

1 hoặc vài thể Gôngi.

B.

10 đến 20 thể Gôngi.

C.

Hàng trăm thể Gôngi.

D.

Hàng ngàn thể Gôngi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...