Trong tế bào sinh vật nguyên sinh chứa bao nhiêu thể Gôngi?

A.

1 hoặc vài thể Gôngi.

B.

10 đến 20 thể Gôngi.

C.

Hàng trăm thể Gôngi.

D.

Hàng ngàn thể Gôngi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 hoặc vài thể Gôngi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...