Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không được sử dụng là:

A.

chuyển gen bằng plasmit.

B.

chuyển gen trực tiếp qua ống phấn.

C.

chuyển gen bằng súng bắn gen.

D.

chuyển gen bằng thực khuẩn thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

chuyển gen bằng thực khuẩn thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...